Baarland

Baarland is een aantrekkelijk dorpje met een mooie brede dorpsstraat. Aan de Slotstraat staat de uit de 14e eeuw stammende Nederlands-Hervormde kerk met aansluitend het door oude woonhuizen (17e en 18e eeuw) en lindebomen omringde pleintje met de muziektent. De andere zijde van het pleintje wordt begrensd door een ‘vaete’ (vroegere drinkplaats voor het vee). Het dorp telt ongeveer 580 inwoners. Op de zeedijk staan twee kleine gedenktekens, die herinneren aan de landing door de geallieerde troepen in oktober 1944 ter bevrijding van Zuid-Beveland. De geconserveerde fundamenten van het voormalige kasteel Hellenburg liggen aan de westkant van het dorp aan de weg naar Oudelande. Zij gunnen ons een blik op de afmetingen van een middeleeuws kasteel met donjon (woontoren) en voorburcht. Het kasteel zelf is bij de stormvloed in de 15e eeuw verdwenen. Ook is er nog het ommuurde kasteelterrein van het voormalige slot Baarland te zien achter de kerk. In de buurt van het dorp ligt camping ‘Scheldeoord’ met vele voorzieningen, zoals een overdekt zwembad.