Graauw

Graauw is een dorpje in de gemeente Hulst. In het dorpje is een camperplaats, evenals in het nabij gelegen plaatsen Hulst, Kloosterzande en Paal. Al in de 13e eeuw behoorde de parochie van het vroegere Graauw toe aan de Cisterciënzer Abdij Ter Soest, en later aan de Abdij Ten Duinen. Bij het dorp lag een uithof van deze abdijen, Het gebied overstroomde meermaals, met name ten gevolge van de inundatie van 1585, waardoor het oude dorp verloren ging.

Na herdijking van de Melopolder in 1682 en de Willem-Hendrikpolder in 1687 ontstond het huidige dorp als een dijkdorp.

In 1804 werd een eenvoudig kerkje met houten toren gebouwd, en in 1882 werd dit kerkje van een bakstenen toren voorzien. De parochie werd opgericht in 1805, onder partronaat van Onze Lieve Vrouw van de Bijstand. In 1854 werd de oude kerk afgebroken en een nieuwe gebouwd, met behoud van de toren. Van een parochie was sinds 1830. In 1829 werd een dorpsschool gesticht. Graauw resorteerde, evenals vele andere kernen en polders rond Hulst, oorsponkelijk tot de parochie Hulst. In de Franse tijd kwam daarin verandering. In 1830 werd Graauw en Langendam tot een zelfstandige parochie verheven. De eerste pastoor was een capucijn.

Het dorp bezat lange tijd een haven die via een kreek naar het Verdronken land van Seaftinghe liep. Nabij Graauw ligt nog de kleine getijdehaven Paal; in de 19e eeuw werd van hieruit enige tijd een veerdienst onderhouden met Zuid-Beveland.

Voordat het dorpje opging in de gemeente Hulst (1970) vormde het een zelfstandige gemeente met de naam Graauw en Langendam.

Bezienswaardigheden.

De Maria Hemelvaartskerk, aan de Dorpsstraat 50, dateert van 1854 en werd ontworpen door de architect P. Stoffers. De toren stamt uit 1822. De kerk heeft een houten toren. De toren werd in 1822 geheel vervangen. In de toren hangt een klok, afkomstig uit het verdonken dorp Namen. Het is een Hemonyklok uit 1664, Sinds 1975 is de bediening van de parochie toevertrouwd aan de paters en marnisten.

Ten zuiden van het dorp, op de grens met Clinge, ligt de Linie van Commucatie ten Oosten van hulst, waarvan de oudste gedeelten uit 1584 stammen. Hiertoe behoren onder meer Boerenmagazijn, Fort Zandberg en Fort De Rape.

Natuur en Landschap.

Het dorp wordt omringd door zeekleipolders waarop akkerbouw de belangrijkste activiteit is. Ten noordoosten van Graauw bevindt zich het Verdronken lan van Saeftinghe, een uitgestrekt schorrengebied, De Graauwse Kreek is het belangrijkste kreekrestant nabij Graauw.

Meer op Graauw digitaal: http://digitaal.graauw.net