Groede is een plaats in het Zeeuwse Zeeuws-Vlaanderen.

De oudste vermelding over Groede dateert uit het begin van de 12de eeuw. Op dat moment wordt de naam vermeld in een oorkonde van de Gentse Sint-Pietersabdij die in West-Zeeuws-Vlaanderen veel grond bezat. De naam ‘Groede’ is waarschijnlijk afkomstig van ‘grode’, een term die in de middeleeuwen doelde op aangeslibd en begroeid buitendijks land. Heel waarschijnlijk was het aan het begin van de 13de dus nieuw ontgonnen gebied. Ten noorden van Oostburg vormden zich destijds langs de toenmalige kustlijn natuurlijke schorren. Aangezien het eerste Groede waarschijnlijk geen geconcentreerde dorpskern bezat, werd Groede in de parochie van Oostburg ondergebracht.

Pas in de 14de eeuw zal er sprake geweest zijn van een echte dorpskern. Zeker is dat er in diezelfde 14de eeuw een ‘Waterschap Groede’ bestond, dat zorg moest dragen voor de lokale waterhuishouding. De kerktoren van de huidige kerk dateert uit de 15de eeuw.

De geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen is sterk getekend door de vele overstromingen, al dan niet natuurlijk van aard. Terwijl de 13de eeuw in het teken stond van massale inpoldering, is het einde van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw voornamelijk een periode van overstromingen. De bekendste zijn de Sint-Elisabethsvloed in 1404, 1421 en 1424 en de stormvloed in 1375/1376. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren er vele militaire inundaties. Tussen 1583 en 1612 stond Groede blank. Enkel de kerktoren was nog zichtbaar. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), een rustpauze in de gevechten, kwam de streek op adem. In Groede begon men al snel met de heropbouw: in 1613 werden dijken gebouwd en nog in datzelfde jaar stond er reeds een nieuwe Waalse kerk. De eerste kerkrekeningen dateren van 1615.

Terug in de tijd in Groede. In de Slijkstraat maak je op het Vlaemsch Erfgoed kennis met het ambachtelijk leven van het oude Groede. In deze pittoreske straatjes vind je museumwinkels en historische werkplaatsen in een decor van het dertiende eeuwse Groede. Het huistheater annex galerie De Twee Duiven trakteert bezoekers op volksliedjes en cabaret van de streek. In Herberg de Natte Pij kun je vervolgens nagenieten met een babbelaarlikeurtje en een echte paptoart. Theeschenkerij Ut Impje verwent je met een heerlijk High-Tea.

Heel veel informatie op Groede net. Omdat ik het niet beter kan beschrijven, verwijs ik u verder naar deze link.

Overnachtingsplaatsen: