Toeristenbelasting

Toeristenbelasting.

ZIERIKZEE – De onenigheid tussen de recreatiesector en het Schouws gemeentebestuur over de toeristenbelasting moet vóór 1 mei over zijn. Dat heeft de gemeenteraad op initiatief van de VVD besloten. Lees meer in de PZC

In het bericht lees ik ook dat als de belasting in één keer betaald wordt er geen nachtregister bijgehouden hoeft te worden. Dat kan natuurlijk helemaal niet, dit is geen bevoegdheid van het gemeentebestuur immers dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 438 Wetboek van Strafrecht.
1
Hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij:
1e
nalaat zich onverwijld bij aankomst van de persoon die in de door hem gehouden inrichting de nacht zal doorbrengen een geldig reisdocument of identiteitsbewijs te doen overleggen;
2e
geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij de aankomst van die persoon zijn naam, beroep of betrekking, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overgelegde document, en, bij het vertrek, de dag van het vertrek;
3e
nalaat dat register op aanvraag te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar.
2
Met dezelfde straf wordt de gelijke nalatigheid gestraft van degene die er zijn beroep of een gewoonte van maakt aan meerderjarige personen een terrein, daaronder begrepen iedere binnenhaven of elk binnenwater ingericht tot het afmeren van pleziervaartuigen, al of niet met daarbij behorende voorzieningen, ter beschikking te stellen voor het houden van nachtverblijf of voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen of daartoe enig bouwwerk, niet zijnde een inrichting als bedoeld in het eerste lid, ter beschikking stelt.

3
Op nachtverblijf, verschaft aan meereizende echtgenoten, minderjarige kinderen of aan reisgezelschappen, is het voorgaande niet van toepassing.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie